Germany, Effelsberg

Svx-reflektori

Svx-reflektorin avulla voidaan liittää puhetoistimia ja muita asemia toisiinsa tietoverkkoa käyttämällä. Puheverkon käyttö mahdollistaa puheliikenteen sellaistenkin asemien välillä, jotka eivät muuten kuule toisiaan maastoesteistä tai pitkästä etäisyydestä johtuen.

Verkkoon kytketyn aseman ollessa aktiivinen välitetään sen puhe kaikille muille samaan verkkoon kytkeytyneille asemille. Vain yksi asema voi olla äänessä kerrallaan, toiset eivät voi keskeyttää jo käynnissä olevaa puheliikennettä. Liikenteen kuuluvuusaluetta voi rajata käyttämällä Svx-reflektorin puheryhmiä, joiden käyttöä ohjataan radion DTMF-painikkeilla tai CTCSS-aliäänellä.

Reflektorin kontrolliviestit lähetetään TCP/IP:llä, audio välitetään käyttämällä UDP:tä. Jokaisella puheverkkoon kytkeytyneellä asemalla on oma yksilöllinen tunniste, tyypillisesti se on radioaseman kutsumerkki. Samalla tunnuksella voi muodostaa vai yhden salasanalla suojatun yhteyden puheverkon palvelimeen.

SvxLink-ohjelmistoa radioaseman ohjauksessa käyttävät asemat voivat liittyä Suur-Savon Verkon puheverkkoon. Pyydä tunnuksesi rekisteröintiä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen suursavonverkko@gmail.com.

Reflektorilinkin käyttöön ottamiseksi SvxLinkin konfiguroititiedostoon tehdään seuraavat muutokset. Lisätietoja parametreista saat antamalla komennon ‘man svxlink.conf’, manuaalisivu löytyy myös netistä. Parametrien MUTE_FIRST_TX_LOC ja MUTE_FIRST_TX_REM toiminta kannattaa selvittää itselle.

Tässä malliksi toistimelle sopiva konfiguraatio, simplex-asemalla RepeaterLogic korvataan SimplexLogic:lla.

[GLOBAL]
...
LOGICS=RepeaterLogic,ReflectorLogic
LINKS=ReflectorLink
...

[ReflectorLogic]
TYPE=Reflector
HOST=ss-verkko.net
PORT=5373
CALLSIGN= OMAKUTSU
AUTH_KEY="Erittäin_salainen"
JITTER_BUFFER_DELAY=300
DEFAULT_TG=999
MONITOR_TGS=8,999+
TG_SELECT_TIMEOUT=30
ANNOUNCE_REMOTE_MIN_INTERVAL=300
EVENT_HANDLER=/usr/share/svxlink/events.tcl
#NODE_INFO_FILE=/etc/svxlink/node_info.json
MUTE_FIRST_TX_LOC=1
MUTE_FIRST_TX_REM=0
TMP_MONITOR_TIMEOUT=3600
UDP_HEARTBEAT_INTERVAL=15
QSY_PENDING_TIMEOUT=15

[ReflectorLink]
CONNECT_LOGICS=RepeaterLogic:9:SSV,ReflectorLogic
DEFAULT_ACTIVE=1
TIMEOUT=300

Reflektorin ohjauskomentoja

Radion numeronäppäimillä voi ohjata reflektorilinkin toimintaa antamalla linjalle DMTF-komentoja. Puheryhmävalinnan voi tehdä myös käyttäjän oman radion kanavalle ohjelmoidun aliäänen avulla radioaseman ollessa valmiustilassa. Aseman ollessa aktiivinen ei aliäänellä voi puheryhmää vaihtaa, vaan lähete menee juuri sillä hetkellä valittuna olevaan puheryhmään.

VIHJE: AnyTone ATD-878UV radiolla voi annettavan komennon editoida valmiiksi näyttöön ja lurauttaa se kerralla bandille. Aloita editointi painamalla pitkään numeronäppäintä ‘0’. Syötä DTMF-koodi ja paina lopuksi PTT-kytkintä.

DTMF Toiminto
9# Keskeytä puheen välittäminen reflektorille. Aktivoi linkki uudestaan komennolla 91#.
9*# Kysy puheryhmävalinnan tila?
91# Valitse aikaisemmin käytössä ollut puheryhmä, linkin aktivointi.
91<num># Valitse käyttöön puheryhmä num
92# Siirrä keskusteluun osallistuvat asemat väliaikaiseen puheryhmään (900…999)
92<num># Siirrä keskusteluun osallistuvat asemat puheryhmään num
93# Seuraa viimeisintä puheryhmäsiirtoa
94<num># Monitoroi väliaikaisesti puheryhmää num

73, Suur-Savon Verkko ry

Suur-Savon Verkko ry - OH4SSV
Radioamatööritoimintaa ja viestintäverkkoja edistävä yhdistys