Dire Wolf ja SvxLink rinnakkain

Ohjeen tavoite on asentaa Dire Wolf -pakettiradio-ohjelma Raspberry Pi -tietokoneeseen SvxLinkin rinnalla suoritettavaksi. Asentajalta edellytetään Linux-perustaitojen osaamista.

APRS-kuunteluaseman (APRS RX-Only iGate) voi pystyttää SvxLinkin ohjaamalle puhetoistimelle tai simplex-asemalle ja käyttää kummallekin ohjelmalle yhteistä radiovastaanottimen audiota. Yhteiselo onnistuu konfiguroimalla ALSA niin, että kaksi ohjelmaa voi jakaa saman laitetiedoston. Dire Wolf välittää radioaseman kuuntelutaajuudella vastaanottamansa APRS-pakettien paikkatiedot APRS-IS-palvelimelle aprs.fi-karttapalvelussa näytettäväksi.

Radioaseman käyttäjän APRS-paketit lähetetään kuuntelutaajuudelle ilman aliääntä CTCSS, niitä ei käsitellä puheena eikä välitettä radioverkkoon tai lähetetä toistimen ulostulotaajuudella. Edellytyksenä APRS-pakettien vastaanottamiseksi on, että radion vastaanottosignaali tuodaan Dire Wolfille flat-audiona eikä radion aliäänisalpaa käytetä.

Käyttäjien on hyvä asettaa omiin radioihinsa vastaanottoon aliäänisalpa käyttöön, niin radiosta kuuluu sitten vain aliäänellä höystetty puhe eikä pakettiradiotöräykset pääse droppaamaan tunnelmaa.

Dire Wolfin asentaminen lähdekoodista kääntämällä on melko suoraviivainen operaatio.

sudo apt-get install git
sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install g++
sudo apt-get install make
sudo apt-get install cmake
sudo apt-get install libasound2-dev
sudo apt-get install libudev-dev
sudo apt-get install screen

cd ~
git clone -b dev https://www.github.com/wb2osz/direwolf
cd direwolf
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
sudo make install
make install-conf

Vastaanottoaudion jakamiseksi Dire Wolfin ja SvxLinkin kanssa luo tiedosto /etc/asound.conf.

#LEAVE_ME_ALONE
pcm.card1 {
  type hw
  card 1
  #mmap_emulation true
}
pcm.dmix1 {
  type dmix
  ipc_key 34521
  ipc_key_add_uid false
  ipc_perm 0666
  slave {
    pcm "card1"
    rate 48000
  }
}
pcm.dsnoop1 {
  type dsnoop
  ipc_key 34523
  ipc_key_add_uid false
  ipc_perm 0666
  slave {
    pcm "card1"
    rate 48000
  }
}
pcm.asym1 {
  type asym
  playback.pcm "dmix1"
  capture.pcm "dsnoop1"
}
pcm.pasym1 {
  type plug
  slave.pcm "asym1"
}
# 'dsp1' is espected by OSS emulation etc.
pcm.dsp1 {
  type plug
  slave.pcm "asym1"
}
ctl.dsp1 {
  type hw
  card 1
}
pcm.!default {
  type plug
  slave.pcm "asym1"
}
ctl.!default {
  type hw
  card 1
}

Aseta Dire Wolfin asetustiedostossa /home/pi/direwolf.conf audiolaite seuraavan mallin mukaisesti.

#############################################################
#                              #
#        FIRST AUDIO DEVICE PROPERTIES        #
#        (Channel 0 + 1 if in stereo)        #
#                              #
#############################################################
...
ADEVICE pasym1 null
....

Tee vastaava muutos SvxLinkin asetustiedostoon /etc/svxlink/svxlink.conf.

[Rx1]
...
AUDIO_DEV=alsa:pasym1
...

Dire Wolfin testaaminen terminaalissa.

direwolf -t 0 -c direwolf.conf

Dire Wolfin saa käynnistymään automaattisesti lisäämällä käynnistyskomento croniin, editoi käyttäjän ajastettuja toimintoja komennolla crontab -e.

*/15 * * * * /home/pi/dw-start.sh >/dev/null 2>&1

73, Suur-Savon Verkko ry

Suur-Savon Verkko ry - OH4SSV
Radioamatöörien puhe- ja viestiverkkoja edistävä yhdistys